Vaalit

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2019 numerolla 197. Vaaleissa haluan nostaa esille erityisesti köyhyyden ja terveyserojen torjuntaa sekä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Köyhyys koskettaa eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja sillä on taipumus periytyä. Köyhyyden torjunta lisää hyvinvointia koko yhteiskunnassa ja hyvinvoinnin lisäämisen tulisi olla kaiken politiikan tavoite. Siksi köyhyyden torjuntaan tulee panostaa. Tehokkain yksittäinen keino köyhyyden torjuntaan on riittävän tasoinen perusturva ja nykyistä selkeämpi ja kattavampi etuusjärjestelmä. Pidemmällä aikavälillä meidän tulee ottaa käyttöön vastikkeeton perustulo. Heikossa asemassa olevien ihmisten asemaan pitää helpottaa poistamalla kohtuuttomat karenssit ja rangaistukset. Meidän tulee tukea ihmisiä pois köyhyydestä, ei rankaista heitä entisestään.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi laadukkaiden terveydenhuollon palveluiden tulee olla saatavilla kaikille. Terveyteen panostaminen jo ennaltaehkäisevästi lisää hyvinvointia ja säästää kustannuksia. Lasten ja nuorten harrastamista tulee tukea monipuolisesti. Ongelmien varhaiseen tunnistamiseen pitää panostaa kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, jotta ihmiset saavat apua oikeaan aikaan. Siksi tarvitsemme lisäpanostuksia terveyskeskuksiin. Lisäksi lääkkeistä ja terveydenhoidosta johtuvia kustannuksia pitää helpottaa alentamalla ja yhdistämällä maksukattoja. Kaikkein pienituloimmilta ei tule periä ollenkaan asiakasmaksuja sosiaali- ja terveyspalveluista.

Haluan säilyttää planeettamme elinkelpoisena. Siksi haluan sitovia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja globaalin vastuun kantamiseksi. Ilmastonmuutoksen torjumiseen ei riitä yksittäisten ihmisten toiminta, vaan tarvitaan sitovia poliittisia päätöksiä. Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan lisäksi tarvitsemme oikeudenmukaista maahanmuuttopolitiikkaa ja kehitysyhteistyövarojen nostoa. Lisäksi eläinperäisen ruoan osuutta pitää vähentää suuntaamalla verotusta enemmän eläintuotteisiin ja tukia enemmän kasvistuotteisiin. Tämä on olennaista myös eläinoikeuksien näkökulmasta.

Jos haluat olla mukana tukemassa kampanjaani, tukiporukkaani voi ilmoittautua laittamalla viestiä suoraan minulle. Kaikki pienikin apu ja tuki on tarpeen ja kaikki voivat osallistua oman mielenkiintonsa ja aikataulujensa mukaan!

Teen kampanjaani omilla varoillani ja siksi myös taloudellinen tuki on tarpeen. Onnistunut kampanja vaatii näkyvyyttä ja mainoksiin ja tapahtumiin tarvitaan rahaa. Kampanjani perustuu omiin varoihini ja jokaisella lahjoituksella on suuri merkitys. Lahjoitus onnistuu osoitteessa http://lahjoita.vihreat.fi/olga-haapa-aho.