Yhden luukun periaate sosiaalipalvelujen keskiöön

olga_shoot2_pre-5Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat olennaisesti yhteen. Terveyspalveluissa on mahdollista tunnistaa muiden palveluiden avun tarve ja ohjata ajoissa sopiviin sosiaalipuolen palveluihin. On tärkeää, että palveluketjut ja yhteistyö toimivat selkeästi ja mutkattomasti. Näin ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, eivätkä ihmiset koe, että heitä pompotellaan luukulta luukulle. Sote-uudistuksesta keskusteltaessa huomio on keskittynyt terveyspalveluihin ja sosiaalipalvelujen asema uudistuksessa on jäänyt epäselväksi. Jatkossa sosiaalipalveluiden tulee olla tiiviimmin osana keskustelua.

Yhden luukun periaatteen tulee ohjata sosiaalipalvelujen kehittämistä, koska liian monimutkainen järjestelmä on sekä epäinhimillinen että tehoton. Useiden palvelujen asiakkailla tulisi aina säilyä tiivis asiakassuhde omaan sosiaalityöntekijään, -ohjaajaan tai muuhun ammattihenkilöön avun jatkuvuuden varmistamiseksi. Myös kuntien ja Kelan välinen yhteys on tärkeä. Toimeentulotuen perusosan siirtämisellä Kelalle pyritään keskittämään etuuksia selkeämmin yhden luukun taakse ja vapauttamaan sosiaalityöntekijöiden aikaa oikeaan auttamiseen. Toisaalta esimerkiksi Tampereen toimeentulotukiasiakkaista yli 80% saa myös täydentävää toimeentulotukea, joka jatkossakin myönnetään kuntien sosiaalitoimessa. Kelan ja sosiaalitoimen saumatonta yhteistyötä tarvitaan, jotta ihmiset osaavat myös jatkossa hakea heille kuuluvaa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea ja saavat tarvitsemansa avun.