Valtuustopuhe perintätoimistojen käytöstä

Tampereen kaupunginvaltuusto 17.8.2015 §165

Haluan kiittää aloitteen jättäjiä tärkeän asian esille nostamisesta.

Aloite asiakasmaksujen perinnästä on tärkeä, koska perintäkäytännöt vaikuttavat monien pienituloisten mahdollisuuksiin selviytyä pakollisista asiakasmaksuista. Kohtuuttomat käytännöt voivat johtaa ihmisten velkaantumiseen ja taloudellisen tilanteen romahtamiseen. Toisaalta on tärkeää kysyä, miksi kaupunki ylipäätään tukisi yksityisten perintätoimistojen toimintaa ostamalla niiltä palveluja. Kyseisten yritysten toiminta ei ole eettisesti kestävällä pohjalla.

Käytännössä asiakasmaksut siirretään yksityisten perintätoimistojen käsiteltäväksi jo ensimmäisen muistutuksen kohdalla eikä kyse siis ole vain perintäpalveluista. Olisi huomattavasti järkevämpää, että kaupunki hoitaisi itse maksumuistutusten lähettämisen ja näin ollen esimerkiksi laskun maksuaikataulusta olisi helpompi sopia kaupungin kanssa. Yksityisillä toimistoilla maksut ja korot nousevat todella nopeasti ja yksikin hoitamatta jäänyt lasku voi aiheuttaa suuria ongelmia, kun kustannukset kasvavat moninkertaisiksi. Pakolliset esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät maksut eivät saisi aiheuttaa taloudellisia umpikujia.

Yksityisten toimistojen toimintatapoihin liittyy varsinaisten maksujen lisäksi paljon muitakin kohtuuttomia käytäntöjä. Neuvontanumerojen jonot ovat pitkiä ja jonotus maksullista. Neuvonnasta ei saa kunnon tietoa siitä, ovatko kaikki maksusuoritukset kunnossa, koska laskujen taustatiedot ovat vain kaupungilla. Ei siis ihme, että tilanne aiheuttaa ongelmia köyhille ja sairaille kaupunkilaisille.

Perintätoimistot ovat tunnettuja siitä, että niiden tuotto perustuu verojen kierrättämiseen veroparatiisien kautta ja kohtuuttoman suuriin perintäkuluihin. Ei ole mitään syytä, miksi kaupungin pitäisi tukea eettisesti näin arveluttavaa toimintaa.

Nämä ongelmat voivat vaikuttaa myös kaupungin sosiaalitoimeen ja näkyä velkaneuvonnassa. Käytännössä suuret ulosottokulut päätyvät monesti toimeentulotukimenoihin ja olisi kaupungin kannalta järkevämpää ennalta ehkäistä kaikin keinoin velkaantumista.

Tämä nyt käsittelyssä oleva aloite on ongelmallinen, koska aloitteessa käsitellään tietyn yrityksen ostopalveluista luopumista, ei perinnän periaatteita kokonaisuudessaan. Mielestäni kaupungille tulisi laatia selkeät periaatteet siitä, mihin asti laskuja hoidetaan omana tuotantona ja mitä ehtoja perintätoimistolle esitetään kilpailutuksen yhteydessä.

 

Asian käsittelyä jatketaan Tampereen kaupunginvaltuuston seuraavassa kokouksessa.