Vaaliteemat

Yhdenvertainen Tampere

Kitketään köyhyys
 • Varmistetaan edullisten asuntojen saatavuus
 • Poistetaan asunnottomuus varmistamalla jokaiseen tilanteeseen soveltuvia asuntopaikkoja
 • Lisätään ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä

Kaupunkitila kuuluu kaikille
 • Riittävästi ei-kaupallista tilaa kaikkien käyttöön
 • Monipuolista kulttuuria ja tapahtumia
 • Tuetaan omaehtoista toimintaa

Tehdään Tampereesta feministinen!
 • Henkilökunnan osaaminen kouluissa ja terveydenhuollossa
 • Sukupuolen moninaisuus liikuntatiloissa ja -palveluissa
 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi

Maahanmuuttajat osaksi kaupunkiyhteisöä
 • Edistetään tamperelaisten ja vasta Tampereelle tulleiden tutustumista
 • Kielikoulutusta tulee olla tarjolla tarpeeksi kaikille
 • Tampere kodiksi hyvillä kotoutumispalveluilla

 Toimivat palvelut kaikille.

Varmistetaan laadukas hoito sote-uudistuksen keskellä
 • Palvelut yhdeltä luukulta
 • Hoitoa saatava tarpeen mukaan ja oikeaan aikaan
 • Palveluiden saavutettavuus varmistettava kehittämällä sekä sähköisiä, puhelin- että vastaanottopalveluita
Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin ja varhaiskasvatukseen
 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytettävä
 • Perheille apua kotiin riittävän ajoissa
Panostetaan ennaltaehkäisyyn
 • Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tuloista riippumatta
 • Kaikki palvelujen piiriin etsivän sosiaalityön avulla 
 • Asunnottomille turvattava mahdollisuus syödä, levätä ja peseytyä

 Huomio eläinoikeuksiin!

Tehokas eläinsuojeluvalvonta vaatii resursseja
 • Eläinsuojeluvalvonnan tulee pystyä sekä suunnitelmallisiin tarkastuksiin että puuttumaan tehokkaasti ongelmatilanteisiin
 • Enemmän yhteistyötä viranomaisten ja eläinsuojeluyhdistysten välille
Kasvissyönnin edistäminen on eettistä ja ympäristöystävällistä
 • Kasvisruoan osuutta ja valinnanmahdollisuutta koulujen ruokaloissa lisättävä
 • Kasvisruoan lisääminen kaikessa julkisessa ruokailussa tuo ruokiin vaihtelua, terveellisyyttä ja eettisyyttä
Säilytetään monimuotoinen luontomme
 • Pidetään huolta monipuolisista metsäalueista ja lajien kirjosta
 • Kaupunkiluonto edistää sekä ihmisten että eläinten hyvinvointia

Voit lukea lisää ajatuksistani vaalikonevastauksistani:

Ylen vaalikone: http://bit.ly/2o6sY4Y

Helsingin Sanomien vaalikone: http://bit.ly/2o6BBMT

Eläinpoliittinen vaalikone: http://bit.ly/2oWJrWu