Eduskuntavaalit 2015

Olin kevään 2015 eduskuntavaaleissa Vihreiden ehdokkaana Pirkanmaalla.
Sain ilokseni 1230 ääntä.
Vaaliteemani olivat:
 • Perustulolla toimeentuloturva kaikille
 • Hyvinvointivaltio pelastettava
 • Feminismiä ja ihmisoikeuksia
 • Tehotuotanto ja eläinten hyväksikäyttö kuriin
Katso eduskuntavaalihaastatteluni Ylen vaaligalleriassa
Ennakkoilmoituksestani löydät tiedot vaalirahoituksestani.

Perustulolla toimeentuloturva kaikille

Turvattu toimeentulo kaikille

 • Solidaarisuutta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville
 • Perustuslain mukainen välttämätön toimeentulo myös niille, jotka eivät pysty sitä itse hakemaan
 • Sosiaalisten ongelmien kasautuminen tulee estää riittävällä toimeentulolla ja vapauttamalla sosiaalityöntekijöiden aikaa auttamiseen

Toimeentulo elämäntilanteesta riippumatta

 • Yhtäläinen perustoimeentulo sekä opiskelijoille, vanhempainvapaalla oleville ja sairaslomalaisille
 • Joustavuutta työelämään osa-aikatyöläisille, yrittäjille, apurahalla työskenteleville ja toiminimiläisille
 • Joustavuutta vanhemmuuden, työn ja muiden tilanteiden yhdistämiseen sekä turvaa yrittää ja kokeilla enemmän

Yksinkertainen ja ennustettava järjestelmä luukulta luukulle kiertämisen tilalle

 • Ei enää nöyryyttävää prosessia välttämättömän toimeentulon saamiseksi
 • Eroon epätasaisesti maksettavista tuista
 • Velkaantuminen kuriin ennustettavalla perustoimeentulolla

Hyvinvointivaltio pelastettava

Yhteiset julkiset palvelut yhteisellä rahoituksella

 • Riittävällä verotuksella turvataan yhteisten palvelujen rahoitus
 • Verotulot kansalaisille veroparatiisien sijaan
 • Riittävän voimakas progressio varmistaa kaikkien osallistumisen hyvinvointipalveluihin
 • Yhteiset varat julkisiin palveluihin yksityisen tuen sijaan

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin

 • Terveyskeskus ja muut peruspalvelut ennaltaehkäisevät ongelmia
 • Henkilökohtaista ja ihmisarvoista apua tilanteen mukaan

Julkinen päivähoito lasten ja perheiden tasa-arvon edistäjänä

 • Laadukas varhaiskasvatus lapsen oikeus perhetaustasta riippumatta
 • Vähemmän katkoksia äitien työuriin, tasa-arvoa vanhempien välille

Feminismiä ja ihmisoikeuksia

Eroon perinteisistä sukupuolirooleista ja -malleista

 • Translaki uudistettava heti!
 • Kaikille oikeus elää oman sukupuolensa mukaan, kolmas sukupuoli tunnustettava
 • Pois perinteisistä perhe-, koulutus- ja työrooleista

Inhimillisyyttä maahanmuuttopolitiikkaan

 • Rajat auki ja perheet yhteen!
 • Oleskelulupien käsittelyajat kuriin
 • Yksilöllistä harkintaa käytettävä hakijan hyväksi
 • Globaalia vastuunkantoa riittävien pakolaiskiintiöiden ja kehitysyhteistyön avulla

Vähemmistöjen mahdollisuudet ja oikeudet

 • Romani- ja saamelaisväestön oikeudet kuntoon
 • Maahanmuuttajataustaisten koulutus muun väestön tasolle
 • Perheiden oikeudet eivät saa riippua perhemallista ja vanhempien sukupuolesta

Tehotuotanto ja eläinten hyväksikäyttö kuriin

Kiristyksiä eläinten kärsimysten aiheuttajille

 • Turkistarhaus kiellettävä vihdoin!
 • Tiukemmat kriteerit eläintuotantoon, myös nykyisen luomutuotannon standardit riittämättömiä
 • Eläinsuojelurikkomuksista kunnon rangaistukset

Tukien suuntaminen eläinystävälliseen ja kestävään elintarviketuotantoon

 • Ekologisen kasvisruoan tuottajia tuettava
 • Paremmat mahdollisuudet pienten tuottajien tuotteiden myyntiin
 • Eroon kahden ison päivittäistavarakaupan monopolista

Vastaa