Saamelaisten oikeudet alueisiin, luonnonvaroihiin ja kulttuuriin tunnustettava

saame_lapasetTänään, 6.2., vietetään saamelaisten kansallispäivää. Saamelaiset ovat Suomen ja EU:n ainoa alkuperäiskansa. Silti Suomi ei ole varmistanut saamelaisten oikeuksien varmistamista ja säilyttämistä. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratitiointi on edelleen Suomessa kesken.

Alkuperäiskansoja koskeva sopimus on alun perin vuodelta 1989 ja Suomi on aikaillut sopimuksen ratifioinnissa jo liian pitkään. Pohjoismaista Norja ja Tanska ovat ratifioineet sopimuksen jo 1990-luvulla, mutta Suomessa sopimus on vasta nyt valiokuntien käsittelyssä.

Sopimuksen tarkoituksena on korjata ongelmia, jotka johtuvat pyrkimyksistä sulauttaa alkuperäiskansoja valtaväestöön. Alkuperäiskansojen oikeus säilyttää oma kulttuurinsa ja identiteettinsä on turvattava. Sopimuksen artiklat koskevat muun muassa maaoikeuksia, koulutusta ja yhteistyötä.

Sivujeni muut kielet -osiosta löydät esittelyni myös pohjoissaameksi: http://olgahaapa-aho.net/in-english/other-languages/

Lue myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO:n kannanotto ILO-sopimuksen puolesta: http://www.vino.fi/blog/2015/02/06/vihreiden-nuorten-puheenjohtajat-ilo-sopimus-viimein-hyvaksyttava/