Puoluevaltuuskuntapuhe: tuloerojen vähentäminen vaaliohjelmaan

Haluan kiittää Vihreitä siitä, että köyhyyden poistaminen on nostettu korkealle meidän vaaliteemoissamme. Meitä ei ajatella edelleenkään niin vahvana sosiaalipoliittisena puolueena kuin todellisuudessa olemme. On siis aika nostaa kunnolla esille, että olemme sekä asiantuntevia että tulevaisuuteen katsovia. Sosiaalipolitiikan yhtenä suurimpana ongelmana näen sen, että rakenteet perustuvat aivan erilaiseen aikaan ja työelämään kuin missä elämme. On siis todella tärkeää, että me nostamme esille Vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen, perustulon 2010-luvun toimeentuloturvana ja puolustamme vahvoja, yhteisiä, julkisia palveluja.

Vaikka köyhyys on yksi suurimmista vaaliteemoistamme, se ei näy riittävän vahvasti vaaliohjelmassamme. Toivon, että vaaliohjelmaan eriarvoisuuden poiston alle kirjataan tulo- ja varallisuuserojen vähentäminen ensimmäiseksi erilliseksi nostoksi. Vaikka on tärkeää huomioida eriarvoisuuden monet ulottuvuudet, tuloerot ja köyhyys ovat edelleen mielestäni vakavimmat eriarvoisuutta luovat yksittäiset tekijät. Pohdin täyttäessäni Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymystä “raha tuo onnea” sitä, että vaikkei raha itsessään tuo onnea, rahan puute aivan varmasti tuo onnettomuutta. Tutkimustenkin perusteella tuloköyhyys on erittäin vahvasti yhteydessä käytännössä kaikkiin muihin sosiaalisiin ongelmiin. Köyhyys on sukupuolittunutta, aiheuttaa terveyseroja, syrjäyttää harrastuksista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Nostetaan siis tuloerojen vähentäminen vielä vahvemmin esille vaaliohjelmassa.