Tampereen kaupunginvaltuusto 17.8.2015 §165 Haluan kiittää aloitteen jättäjiä tärkeän asian esille nostamisesta. Aloite asiakasmaksujen perinnästä on tärkeä, koska perintäkäytännöt vaikuttavat monien pienituloisten mahdollisuuksiin selviytyä pakollisista asiakasmaksuista. Kohtuuttomat käytännöt voivat johtaa ihmisten velkaantumiseen ja taloudellisen tilanteen romahtamiseen. Toisaalta on tärkeää kysyä,…

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat olennaisesti yhteen. Terveyspalveluissa on mahdollista tunnistaa muiden palveluiden avun tarve ja ohjata ajoissa sopiviin sosiaalipuolen palveluihin. On tärkeää, että palveluketjut ja yhteistyö toimivat selkeästi ja mutkattomasti. Näin ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, eivätkä ihmiset koe, että…

Vaalikoneet – ystävä vai vihollinen?

Vaalikoneista on tullut olennainen osa vaaleja ja varmasti monelle ensisijainen keino ehdokkaisiin tutustumiseen. Itse olen käyttänyt erilaisia vaalikoneita koko täysi-ikäisyyteni ajan sekä äänestäjänä, ehdokkaana että kysymysten suunnittelijana. Minulla on vaalikoneisiin viha-rakkaus-suhde, hieman päivästä, kiireen määrästä ja vaalikoneesta riippuen. Näissä vaaleissa…

Kakkukisa ja vegaaninen naalikakku

Osallistuin naisjärjestöjen yhteiseen kakkukilpailuun vegaanisella suklaa-punajuurikakulla. Kakku oli koristeltu lempieläimeni naalin kuvalla. Naali on paitsi erittäin söpö, myös Suomessa erittäin uhanalainen eläin. Naali on metsästetty Suomessa lähes sukupuuttoon turkiksia varten ja vaikka se on rauhoitettu, se on edelleen Suomen uhanalaisin…

Suomi on isojen valintojen edessä. Miten voimme luoda työtä ja vähentää köyhyyttä aikana, jolloin työelämä ja talous ovat murroksessa? Miten tuomme sosiaaliturvamme 2010-luvulle?Perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa ja sosiaaliturva nostaisi ihmisiä nöyryyttämisen sijaan. Suomalaisten suuri enemmistö, 79 prosenttia, kannatti…

Haluan kiittää Vihreitä siitä, että köyhyyden poistaminen on nostettu korkealle meidän vaaliteemoissamme. Meitä ei ajatella edelleenkään niin vahvana sosiaalipoliittisena puolueena kuin todellisuudessa olemme. On siis aika nostaa kunnolla esille, että olemme sekä asiantuntevia että tulevaisuuteen katsovia. Sosiaalipolitiikan yhtenä suurimpana ongelmana näen…

Saamelaisten oikeudet alueisiin, luonnonvaroihiin ja kulttuuriin tunnustettava

Tänään, 6.2., vietetään saamelaisten kansallispäivää. Saamelaiset ovat Suomen ja EU:n ainoa alkuperäiskansa. Silti Suomi ei ole varmistanut saamelaisten oikeuksien varmistamista ja säilyttämistä. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratitiointi on edelleen Suomessa kesken. Alkuperäiskansoja koskeva sopimus on alun perin vuodelta…

Lapset voivat hyvin, mutta perheiden välillä on eroja

Olen saanut viime viikkoina tilaisuuden tutustua Tamperelaisiin 4-luokkalaisiin ja kuulla heidän kuulumisiaan koulusta, vapaa-ajalta ja harrastuksista. 4-luokkalaisten vuosittaiset vaikuttamispäivät järjestettiin Monitoimitoimitalo 13:ssa ja olin mukana pitämässä Tampereen päättäjien rastia kahtena päivänä. Tapahtumassa lasten kanssa jutellaan ryhmissä eikä yksittäisen lapsen kohtaamiseen…

Veganismista + pari reseptiä :)

Ruoka on monesta syystä tärkeä ja itselleni rakas teema. Koska ruokailuvalinnat vaikuttavat sekä eläinten hyvinvointiin että maapallon resurssien riittävyyteen ja ilmastopäästöihin. Siksi ruoka on poliittinen, ei vain yksityinen asia. Vaikka kaikilla on oikeus tehdä omat päätöksensä oman ruokavalionsa suhteen, on…

Julkaistu Rönsyn perjantaikolumnina 16.1.2015 http://www.vino.fi/ronsy/perjantaikolumni-kehollinen-itsemaaraamisoikeus-on-ehdoton/ Suomi ei ole mallimaa tai edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Yksilön itsemäräämisoikeuden sijaan politiikka, lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta määrittelevät yksilön identiteettiä, kokemuksia ja tahtotilaa. Lainsäädännön ja poliittisten päätösten lähtökohtana tulisikin olla hyvinvoinnin edistäminen puuttumatta turhaan…