Kenellä on mahdollisuus psykoterapiaan?

Kenellä on mahdollisuus psykoterapiaan?

Kelan tukema psykoterapia on laajasti käytetty hoitomuoto monien mielenterveysongelmien hoidossa. Se tarjoaa mahdollisuuden pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen ja voi auttaa pureutumaan ongelmien taustoihin syvällisesti. Yksi tämän vuoden harvoista valopilkuista oli psykoterapiakorvauksen nosto vuoden alussa. Kela korvaa tällä yksilöterapiasta 57,60 euroa kerralta ja tavoitteena on, että asiakkaalle itselleen jäävä maksuosuus olisi mahdollisimman kohtuullinen. Korvaukseen oikeuttaa vain Valviran rekisteriin kuuluvien terapeuttien antama terapia, mikä turvaa potilaan oikeutta laadukkaaseen ja tutkimukseen perustuvaan hoitoon.

Systeemi on kuitenkin kaikkea muuta kuin aukoton. Yksi suurimmista haasteista on edelleen se, kenellä on lopulta varaa terapiaan. Terapian onnistuminen vaatii yleensä tiiviit hoitokerrat ja monelle esimerkiksi 20 euron omavastuuosuus 4-8 kertaa kuukaudessa voi olla täysin mahdoton summa. Terapeuttien perimät taksat vaihtelevat ja käytännössä jää potilaan omalle vastuulle löytää riittävän kohtuuhintainen terapeutti. Vuoden alun parannus ei valitettavasti auttanut kuin joitain onnekkaita, koska monet terapeutit korottivat omia taksojaan ja Kela-korvauksen nosto ei sen takia hyödyttänyt kaikkia potilaita.

Koska terapeutit ovat yksityisiä palveluntuottajia, sopivan terapeutin löytäminen riippuu potilaan omista voimavaroista kokeilla, kilpailuttaa ja valikoida juuri itselleen sopivaa terapeuttia. Usein jopa sopivan terapiamuodon päättäminen jää potilaan vastuulle. Terapeuttien kanssa käydään yksi kokeilukerta ennen varsinaisen terapian aloittamista. Tästä kerrasta ei kuitenkaan saa Kela-korvausta eli on rahasta kiinni, kuinka montaa terapeuttia on edes mahdollista tavata. Toisaalta on absurdia ajatella, että yhden kerran tapaaminen antaisi aukottoman käsityksen siitä, onko terapeutti sopiva. Myös terapeuttien riittämätön määrä vähentää mahdollisuuksia juuri sopivan löytämiseen.

Se, että yhä useampi pääsee psykoterapian piiriin, on mahtavaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että terapia vaatii paitsi rahaa myös jaksamista terapeuttimarkkinoilla toimimiseen. Valitettavasti monen terapia myös epäonnistuu näistä syistä. Julkisen terveydenhuollon tulisi olla nykyistä vahvemmin mukana varsinkin terapeutin etsimisessä ja valitsemisessa sekä tukea potilasta siinä tapauksessa, jos terapeutin valinta ei osukaan nappiin.