Kehollinen itsemääräämisoikeus on ehdoton

Olga Haapa-ahoJulkaistu Rönsyn perjantaikolumnina 16.1.2015 http://www.vino.fi/ronsy/perjantaikolumni-kehollinen-itsemaaraamisoikeus-on-ehdoton/

Suomi ei ole mallimaa tai edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Yksilön itsemäräämisoikeuden sijaan politiikka, lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta määrittelevät yksilön identiteettiä, kokemuksia ja tahtotilaa. Lainsäädännön ja poliittisten päätösten lähtökohtana tulisikin olla hyvinvoinnin edistäminen puuttumatta turhaan kenenkään yksityisyyteen ja vapauteen. Yhteiskunnan tulee myös tarjota puitteet ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään ja suojella heikommassa asemassa olevaa.

Suomessa muun muassa sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalista väkivaltaa koskeva lainsäädäntö epäonnistuu näiden periaatteiden toteuttamisessa. Translaki on nykyisellään täynnä ihmisoikeusongelmia. Lain uudistaminen on edessä ennemmin tai myöhemmin Päivi Räsäsen vastustuksesta huolimatta. Olen kuitenkin todella pettynyt siihen, että  STM ei esitä lakia muutettavaksi oikeasti itsemäärämisoikeuteen perustuvaksi. Erillistä translakia ei edes tarvittaisi, jos juridinen sukupuoli vahvistettaisiin henkilön oman ilmoituksen mukaan.

Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kohdalla taas jostain kumman syystä edelleen kiinnitetään huomiota uhrin osallisuuteen, mahdolliseen “provosointiin” ja väkivaltaa edeltävään käytökseen. Esimerkiksi raiskauksen kohdalla oletetaan uhrin ilmaisevan selkeästi kieltäytymyksensä eikä laissa oteta riittävällä tavalla huomioon sitä, että uhri ei aina pysty ilmaisemaan kieltäytymystään esimerkiksi väkivallan pelon takia. Itsemäärämisoikeuden näkökulmasta on absurdia, että laissa tällä hetkellä luetellaan tiettyjä ruumiinosia ja niihin kohdistuvia tekoja, joiden perusteella raiskaudesta voidaan tuomita. Jokaisen tulisi pystyä itse määrittelemään, mitkä teot loukkaavat heidän oikeuttaan päättää omasta kehostaan ja kaikki siihen kohdistuva väkivalta tulisi tuomita poikkeuksetta.

Esimerkkejä kehollisesta itsemääräämisoikeudesta on toki muitakin, kuten abortin ja sterilisaation saamiseen liittyvät ehdot. On käsittämätöntä, ettei itsemääräämisoikeutta edelleenkään pidetä ehdottomana oikeutena, vaan se kyseenalaistetaan viranomaisten taholta, yleisessä keskustelussa ja jopa lainsäädännössä.