Kaupungin täytyy torjua eriarvoistuminen

Julkaistu Tampereen vihreiden vaalilehdessä

Sivistyneen kaupungin hyvinvoinnin mittari on se, miten hyvin se huolehtii huonoimmin voivista ja heikoimmin arjessa pärjäävistä kaupunkilaisista. Vaikka Tampere kasvaa ja suurin osa kaupunkilaisista voi hyvin, on tärkeää muistaa, että hyvinvointi- ja tuloerot kasvavat myös Tampereella. Sosiaaliset ongelmat kasautuvat tyypillisesti samoille ihmisille eli toimeentulotuella olevat kärsivät myös muita useammin esimerkiksi terveysongelmista. Köyhyys ja hyvinvointiongelmat myös periytyvät sukupolvelta toiselle. Politiikassa meidän pitää toimia kaikin keinoin eriarvoisuutta vastaan.

Kaupunkisuunnittelussa ja kaupungin palveluissa on paljon mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ongelmia. Edullisten vuokra-asuntojen riittävä tarjonta tulee huomioida jo kaavoitusvaiheessa ja alueita pitää kehittää monimuotoisiksi ja välttää köyhien ja rikkaiden asuinalueiden syntymistä. Tampereella pari vuotta käytössä ollut aktiivipassi on myös hieno tapa tukea pienituloisten liikkumista ja harrastamista ja ennaltaehkäistä köyhyyteen valitettavan usein liittyvää sosiaalista syrjäytymistä.

Sosiaalipalvelujen tilanne sote-uudistuksessa on vielä erittäin epäselvä ja uudistus on keskittynyt
pääasiassa terveydenhuoltoon. On erityisen tärkeää, että Tampere pitää esillä sosiaalipalvelujen tarpeita ja erityispiirteitä. Sote-uudistuksen toteutumiseen asti sosiaalipalvelut ovat kaupungin vastuulla ja on kaupungin tehtävä varmistaa aikuissosiaalityön riittävät resurssit henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja yksilölliseen auttamiseen. Myös ennaltaehkäisevä toimeentulotuki on edelleen kuntien vastuulla ja sitä tulee myöntää entistä enemmän tilanteissa, joissa tuella voidaan helpottaa arkea ja ehkäistä velkaantumista esimerkiksi yllättävien hankintojen osuessa kohdalle.

On tapoja, miten kaupunki voi helpottaa köyhien ja moniongelmaisten kaupunkilaisten elämää. Ongelmista jaloilleen pääseminen on vaikeaa aloittaa ilman asuntoa, joten asunnottomuuden järjestelmällinen torjunta asunto ensin -periaatteen mukaisesti on kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten auttamisen lähtökohta. Tämä tarkoittaa myös riittävää määrää päihteiden käytön sallivia asuntopaikkoja. Kaikki eivät
pysty sitoutumaan päihteettömyyteen asunnon saamiseksi.  

Yksi Tampereen olennaisista palveluista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten kannalta on päihteiden käyttäjien päivätoimintakeskus Huoltsu. Matalan kynnyksen palvelu tarjoaa muun muassa ruoan, lepopaikan ja mahdollisuuden peseytyä ja vaihtaa vaatteita. Kaupungin tulee huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ja asianmukaisista tiloista.