Kasvava kaupunki tarvitsee hyvää asuntopolitiikkaa

Tampereelle muuttaa vuosittain yli 2000 uutta asukasta. On mahtavaa, että Tampere on houkutteleva kaupunki, jonne eri-ikäiset haluavat muuttaa ja asettua. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman fiksua ja pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa.

Kasvava kaupunki tarvitsee merkittäviä määriä uusia asuntoja. Ihmisten toiveet tulee huomioida ja erityisesti keskustan lähellä täytyy hyödyntää mahdollisuudet täydennysrakentamiseen ja uusien asuntojen rakentamiseen. Tiivis kaupunkirakenne on paitsi viihtyisää ja eloisaa, myös ekologista.

Tiiviillä ja riittävän korkealla rakentamisella sekä parkkipaikkavaatimuksista joustamalla voimme varmistaa, että uusia asuntoja saadaan riittävästi, mutta samalla voidaan kehittää keskustaa ja sen läheisiä palveluita ja puisto- ja virkistysalueita. Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennepainotteista keskustaa ja esimerkiksi Pyynikin aluetta ja puistojen tapahtumatarjontaa tulee kehittää, jotta kaupunki olisi mahdollisimman viihtyisä kaikille kaupunkilaisille.

Asuinalueita suunniteltaessa tulee varmistaa se, että myös täysin uusille alueille kaavoitetaan sosiaalista asunnontuotantoa ja että kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on tarjolla eri puolilla Tamperetta. Emme halua jakaa Tamperetta rikkaiden ja köyhien asuinalueisiin, vaan kehittää alueiden sekoittumista. Siksi on tärkeää muistaa, että asuntojen määrän kasvu on myös ensisijainen tapa pitää yksityisten markkinoiden vuokrien nousu kurissa.

Tulevaisuuteen suuntaava kaupunki tarvitsee tulevaisuuteen suuntaavaa asuntopolitiikka. Yhdessä rakennamme riittävästi asuntoja kaikille.